a zásady ochrany a zpracování osobních údajů

a ještě trocha povinných informací...

Dle §71 odst.2 živnostenského zákona příslušný úřad: MěÚ Holešov
Registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00071744
Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 877 70 326
 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkovávám jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB pod č. 115584PPZ a zároveň registrovaný pod pojišťovacím agentem Broker Trust, a.s. 032585PA.
Spotřebitelské úvěry zprostředkovává Petra Ležáková jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 758 23 659 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Bližší informace získáte na http://www.brokertrust.cz/proklienty a dále odkaz na mé Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.